PRIVACY VERKLARING

In deze privacyverklaring is omschreven welke persoonsgegevens Rust Never Sleeps verzamelt en voor welke doeleinden deze worden gebruikt. Ook wordt uitgelegd hoe gegevens kunnen worden ingezien, gewijzigd of verwijderd.

Rust Never Sleeps, gevestigd aan de Noorddijkerweg 25, 9734 AS in Groningen, tel. 06-15394227, verwerkt de volgende persoonsgegevens van (potentiële) klanten en leveranciers:

 • voorletters
 • voor- en achternaam
 • aanspreekvorm
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • emailadres
 • bankrekeningnummer.
 • IP adres

De verwerkte persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • om diensten bij u af te leveren
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • het afhandelen van uw betaling
 • verzenden van een eventuele nieuwsbrief, nieuwjaarsgroet, etc.
 • het goed laten functioneren van onze website
 • het verbeteren en vindbaar maken van onze website
 • voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de belasting, toezichthouders of andere voorschriften.

Rust Never Sleeps verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Rust Never Sleeps neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rust Never Sleeps en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bewaren in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info apenstaartje rustneversleeps.nl We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Tevens heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Rust Never Sleeps gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken en neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.